Samen een warm hart voor vrouwen

Samen een warm hart voor vrouwen

Jaarlijks sterven er meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Toch wordt wetenschappelijk onderzoek hiernaar voornamelijk op mannen gericht. En dit is precies waar hoogleraar cardiologie Angela Maas zich met haar organisatie Hart voor Vrouwen voor inzet: meer wetenschappelijk onderzoek naar het vrouwenhart. Speciaal gericht op de verbanden van hart- en vaatziekten met andere organen en externe factoren bij vrouwen. Met als doel vrouwen beter te kunnen helpen met behandelingen en medicijnen die bij een vrouwenlijf passen.

Voor dit soort onderzoek is natuurlijk geld nodig. Inner Wheel, een service club met 2500 vrouwelijke leden heeft zich verbonden om zich 3 jaar actief in te zetten voor het werven van middelen, geld. Ook als hart for her willen we graag ons steentje bijdragen. De slogan ‘Samen een warm hart voor vrouwen’ sluit mooi aan bij onze organisatie. Sport houdt een hart gezond, waar we als organisatie natuurlijk 100% achter staan en dagelijks mee bezig zijn.

De komende periode willen we samen geld inzamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar het vrouwenhart.